. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
Důležité informace pro aktuální školní rok

Termíny dnů otevřených dveří 2018/2019

14. 11. 2018
5. 12. 2018
23. 1. 2019


vždy od 13:00 do 17:00 (v případě domluvy lze navštívit školu i v jiném termínu)

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

 • Pro všechny maturitní obory není třeba lékařské prohlídky.
 • Pro školní rok 2018/2019 se v prvním kole přijímacího řízení konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.

 • Vzorové testy jsou ke stažení zde (http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html)
 • Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení  uchazečem (dle platné vyhlášky).
 • Dále uchazeči absolvují motivační pohovor a ústní osobnostní test studijních předpokladů (doporučená účast rodičů).
 • Zásadním kritériem pro přijetí uchazeče je prokazatelný zájem o studium a výsledek ústního pohovoru.
  Chování žáka v 8. a 9. třídě ZŠ musí být hodnoceno stupněm velmi dobře.
 • Jednotná přijímací zkouška a první kolo přijímacího řízení se koná 12. dubna 2018 od 8:00.
 • Jednotná přijímací zkouška a první kolo přijímacího řízení pro uchazeče, kteří uvedli naší školu v druhém pořadí,
  se koná 16. dubna 2018 od 8:00.
 • Pozvánku ke školní části přijímacího řízení obdrží uchazeč v den konání jednotné zkoušky.

 • Druhé kolo přijímacího řízení proběhne 9. června 2018. Přihlášky prosím posílejte do 31.5.2018.
  Kritéria přijetí jsou stejná, jako u 1. kola (bez jednotné zkoušky).
 • Výsledky přijímacího řízení budou předány uchazečům ihned po ukončení řízení.

 • Přihláška
  Přihlášku ke studiu lze doručit na formuláři pro státní školy nejpozději do 1.3.2018 (pro první kolo).
  Pro dálkové a distanční studium použijte elektronickou přihlášku.
  (doporučujeme přihlásit se na 2. kolo, které je bez přijímacích zkoušek, uveďte prosím do poznámky).

 • Školné
  Školné činí 900 Kč měsíčně pro denní formy studia a 1.200 Kč měsíčně pro dálkovou formu studia a platí se na dva měsíce dopředu (studenti denního a dálkového studia neplatí období hlavních prázdnin)

  Pro distanční studium činí školné 1500 Kč za každý měsíc a platí se vždy dopředu za celé pololetí.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní části přijímacího řízení, která proběhla 30.4.2018 byli přijati všichni uchazeči do denního studia oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

Pozvánka na talentovou soutěž v psaní na klávesnici PC
- pozor, změna termínu !

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  srdečně Vás a Vaše žáky zveme na talentovou soutěž v psaní na klávesnici PC, při které máte možnost změřit schopnosti Vašich žáků s dětmi z jiných ZŠ našeho regionu.

Akce se koná ve čtvrtek 21. června od 9:00 hodin v počítačových učebnách
Základní školy Šrámkova a SOA Opava.

Další informace a závaznou přihlášku můžete stahovat zde (formát Word).
Psaní

Výsledky přijímacího řízení - jaro 2017

Všichni přihlášení studenti, kteří konali státní přijímací zkoušky a školní část přijímacího řízení, splnili podmínky pro přijetí a jsou přijati.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Pro denní a dálkové studium se koná dne 7.6.2017 od 15:00
Pro distanční studium 10. 6. 2017 od 11:00
Přihlášky posílejte do 31.5.2017 - můžete použít tuto.

2. kolo je bez přijímacích zkoušek !


Studenti

Besedy na aktuální sociální témata

Během týdne 6. – 10. 3. 2017 proběhly na naší besedy na aktuální sociální témata, především zaměřeny na problematiku přijetí lidí se zdravotním postižením do společnosti.
V průběhu procesu transformace pobytových sociálních služeb dochází k tomu, že lidé se zdravotním postižením odcházejí z ústavních služeb do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí normální život jako my všichni ostatní.

V 1. patře proběhla také výstava výstižných fotografií ze života handicapovaných lidí. Záměrem bylo přiblížit život postižených v jejich běžném prostředí a ovlivňovat  postoje
a chování zdravých lidí k této sociální skupině.

Součástí besed byla diskuse nad problematikou probíhajícího procesu transformace pobytových sociálních služeb a zapojení lidí s postižením do společnosti.
Besedy se zúčastnili studenti 1. ročníku.

Mgr. Karin Solná

Soutěž v německém jazyce: Berühmte deutsche Persönlichkeiten

28. listopadu 2016 v 8:30 hodin se konala soutěž v němčině pro studenty středních škol nazvaná „Berühmte deutsche Persönlichkeiten“, kterou pořádal Slezský německý spolek Opava ve spolupráci s Obchodní akademií a Střední odbornou školou logistickou Opava.

NJ soutěž

Soutěže se zúčastnili 3 žáci naší školy:
Jan Laník, který vystupoval sám, dále Markéta Koprovská a Natálie Jarošová– všichni z II. ročníku.
Naši studenti si vedli moc dobře a na to, že s němčinou začali někteří teprve loni v září,
zvládli dlouhé povídání v německém jazyce velmi pěkně.

Úkolem žáků v soutěži bylo zpracovat desetistránkovou prezentaci na téma německé známé osobnosti,
což pro začátečníky skutečně není jednoduché!
Všichni dostali pamětní listy a drobné ceny.
Všem blahopřejeme a přejeme další úspěchy!

Naši studenti oceněni za grafické návrhy sešitů

Ve spolupráci s firmou Optys s.r.o. byla na naší škole vzhlášena soutěž v grafickém designu. Úkolem bylo navrhnout grafiku přebalu sešitů pro základní školy.
Zúčastnilo se 12 žáků oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na informatiku a počítačový design.
Dne 29.11.2016 byly oceněny 3 vítězné návrhy a předány ceny.
Zvítězili Barbora Šupíková a Boris Demel ze III. Ročníku a Josef Boháč z II. ročníku.

Všem blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy!
Kateřina Špilháčková
Soutěž v designu
Vyhlaseni
Učebna SOA

Talentová soutěž na naší škole.

Naše škola pořádala Talentovou soutěž ve spolupráci se ZŠ Šrámkova.  U klávesnic se vystřídalo téměř 120 žáků nejen z opavských škol a okolí, ale také z Hranic, Města Albrechtic, Ostravy-Poruby, Ostravy-Zábřehu.
Řízením a hodnocením soutěže se zhostili vzácní hosté pan
Jaroslav Zaviačič – předseda světové organizace Intersteno
a paní Helena Zaviačičová – 9násobná mistryně světa v psaní na počítačové klávesnici.

V soutěžním  klání bodovala žákyně Nikol Durčáková ze ZŠ Šrámkova,
která obsadila 3. místo,
druhé místo patřilo Štěpánu Haščákovi ze ZŠ Hranice
a  vítězem se stal Michal Kvasnica ze ZŠ Město Albrechtice.

Všichni úspěšní obdrželi diplomy a hodnotné ceny.

Mgr. Karin SolnáNaše studentky na soutěži v německém jazyce

21. března 2016 se dvě naše studentky 1. ročníku Natálie Jarošová a Markéta Koprovská zúčastnily soutěže v německém jazyce „Kulinářské speciality Německa“, kterou organizoval Slezský německý spolek v Opavě, z. s. spolu se Soukromou střední školou podnikatelskou.

Žáci (jednotlivci, či ve dvojici) měli za úkol představit v PowerPoint-Prezentaci kulinářské speciality – typické pro jednu spolkovou zemi BRD.
(Žáci si zvolili jednu ze spolkových zemí BRD, vyhledali si místní kulinářskou specialitu, recept a doma připravili pokrm, který v průběhu vaření, či pečení zdokumentovali fotografiemi, následně pak vyhledali, k jaké příležitosti se jídlo podává, jak chutná, zda má i historické kořeny, popsali přípravu a vyhodnotili v prezentaci, zda se jim pokrm podařil.
(K soutěži mohli přinést ostatním soutěžícím malou ochutnávku – nehodnotilo se)

Natálie s Markétou si vybraly Švarcvaldský třešňový dort, který skutečně připravily. Dokonce recept trochu ozvláštnily přidáním kávového extraktu do šlehačkového krému.
Děvčata se učí němčinu teprve od září, což ocenil i předseda poroty Ing. Hans Korbel,
že je důležité mít odvahu a snahu!


Soutěž NJ


Soutěž NJ SLU
Náš student na soutěži “Wer wird der Lesesuperstar” (Kdo se stane Superstar ve čtení)

Dne 4. dubna se student 1. ročníku Jan Laník zúčastnil soutěže ve čtení německých uměleckých textů, která se konala v budově Slezské univerzity
– v prostorách učeben Ústavu cizích jazyků. Umístil se na velmi dobrém 5. místě !

Soutěž byla určena pro žáky základních, středních škol a gymnázií. Účastníci z každého typu školy byli hodnoceni zvlášť. Honza sice nezískal žádnou ze tří hlavních cen,
ale v konkurenci skoro dvaceti studentů se rozhodně neztratil.

Celkově se soutěže zúčastnilo skoro 60 žáků a studentů ze škol z Opavy, Krnova, Města Albrechtic a dalších.

 Přejeme další úspěchy!


Vzhledem k časté dezinformovanosti veřejnosti ohledně uplatnitelnosti absolventů středních ekonomických škol,
dovolujeme si uveřejnit následující tabulku (převzato z www.infoabsolvent.cz).

   Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů v ČR v letech 2011 – 2015 (dubnové hodnoty)

   Kategorie vzdělání

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   Střední vzdělání s výučním listem - H

   12,6%

   16,5%

   26,2%

   15,1%

   17,1%

   Nižší střední vzdělání s výučním listem - E

   21,7%

   26,0%

   35,6%

   29,2%

   31,3%

   Střední odborné s MZ a odborným výcvikem - L/0

   13,2%

   14,2%

   19,3%

   12,4%

   16,0%

   Nástavbové vzdělání - L/5

   15,2%

   18,5%

   29,6%

   17,6%

   20,6%

   Střední odborné s MZ - M

   9,6%

   11,6%

   14,8%

   9,0%

   11,4%

   Gymnaziální vzdělání - K

   3,8%

   4,4%

   4,1%

   3,1%

   3,2%

   Vyšší odborné vzdělání - N

   7,5%

   10,2%

   11,9%

   7,9%

   9,4%

Z této tabulky vyplývá, že míra nezaměstnanosti u odborných středoškolských maturitních oborů je druhá nejnižší po gymnaziálním vzdělání (ve vztahu k středoškolskému vzdělání).
Dále je zde pokles o téměř 2% oproti roku 2014.


Míry nezaměstnanosti absolventů dané kategorie vzdělání (převzato z www.infoabsolvent.cz).:

Skupina oborů vzdělání

duben 2014 duben 2015
Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů

63   Ekonomika a administrativa

8824 1117

12,7%

6677

702

10,5%


Z výše uvedených tabulek jasně vyplývá, že zaměstnanost absolventů Ekonomické střední školy
na trhu práce, se pohybuje v rozmezí 89 - 90,6 %.Neuspěli jste u maturitních zkoušek a nemáte další pokus ?

Naše škola dokáže za určitých podmínek zajistit nástup do vyššího ročníku.
Pro více informací, prosím kontaktujte školu.Inovace učebny výpočetní techniky.

V rámci projektu Moderní ekonomická škola (EU OPVK) byla zcela inovována učebna výpočetní techniky.

Vybrané závěry  inspekční kontroly ČŠI, která poběhla ve dnech 13. 1.-15. 1. 2015

 • Silnou stránkou školy je stabilizovaný pedagogický sbor, někteří vyučující mají zkušenosti z praxe a s výukou na jiných typech škol.
 • V loňském školním roce dosáhli žáci školy lepších výsledků u maturitní zkoušky než v předchozích letech.
 • Škola svou činností zajišťuje rozvoj osobnosti svých žáků a vychází jim vstříc v rámci jejich individuálních požadavků.


Foto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie