. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
Důležité informace pro aktuální školní rok

 

Termíny dnů otevřených dveří 2016/2017

9. 11. 2016
7. 12. 2016
18. 1. 2017


vždy od 13:00 do 17:00 (v případě domluvy lze navštívit školu i v jiném termínu)Vyhlaseni
Učebna SOA

Talentová soutěž na naší škole.

Naše škola pořádala Talentovou soutěž ve spolupráci se ZŠ Šrámkova.  U klávesnic se vystřídalo téměř 120 žáků nejen z opavských škol a okolí, ale také z Hranic, Města Albrechtic, Ostravy-Poruby, Ostravy-Zábřehu.
Řízením a hodnocením soutěže se zhostili vzácní hosté pan
Jaroslav Zaviačič – předseda světové organizace Intersteno
a paní Helena Zaviačičová – 9násobná mistryně světa v psaní na počítačové klávesnici.

V soutěžním  klání bodovala žákyně Nikol Durčáková ze ZŠ Šrámkova,
která obsadila 3. místo,
druhé místo patřilo Štěpánu Haščákovi ze ZŠ Hranice
a  vítězem se stal Michal Kvasnica ze ZŠ Město Albrechtice.

Všichni úspěšní obdrželi diplomy a hodnotné ceny.

Mgr. Karin SolnáNaše studentky na soutěži v německém jazyce

21. března 2016 se dvě naše studentky 1. ročníku Natálie Jarošová a Markéta Koprovská zúčastnily soutěže v německém jazyce „Kulinářské speciality Německa“, kterou organizoval Slezský německý spolek v Opavě, z. s. spolu se Soukromou střední školou podnikatelskou.

Žáci (jednotlivci, či ve dvojici) měli za úkol představit v PowerPoint-Prezentaci kulinářské speciality – typické pro jednu spolkovou zemi BRD.
(Žáci si zvolili jednu ze spolkových zemí BRD, vyhledali si místní kulinářskou specialitu, recept a doma připravili pokrm, který v průběhu vaření, či pečení zdokumentovali fotografiemi, následně pak vyhledali, k jaké příležitosti se jídlo podává, jak chutná, zda má i historické kořeny, popsali přípravu a vyhodnotili v prezentaci, zda se jim pokrm podařil.
(K soutěži mohli přinést ostatním soutěžícím malou ochutnávku – nehodnotilo se)

Natálie s Markétou si vybraly Švarcvaldský třešňový dort, který skutečně připravily. Dokonce recept trochu ozvláštnily přidáním kávového extraktu do šlehačkového krému.
Děvčata se učí němčinu teprve od září, což ocenil i předseda poroty Ing. Hans Korbel,
že je důležité mít odvahu a snahu!


Soutěž NJ


Soutěž NJ SLU
Náš student na soutěži “Wer wird der Lesesuperstar” (Kdo se stane Superstar ve čtení)

Dne 4. dubna se student 1. ročníku Jan Laník zúčastnil soutěže ve čtení německých uměleckých textů, která se konala v budově Slezské univerzity
– v prostorách učeben Ústavu cizích jazyků. Umístil se na velmi dobrém 5. místě !

Soutěž byla určena pro žáky základních, středních škol a gymnázií. Účastníci z každého typu školy byli hodnoceni zvlášť. Honza sice nezískal žádnou ze tří hlavních cen,
ale v konkurenci skoro dvaceti studentů se rozhodně neztratil.

Celkově se soutěže zúčastnilo skoro 60 žáků a studentů ze škol z Opavy, Krnova, Města Albrechtic a dalších.

 Přejeme další úspěchy!Informace k přijímání žáků do denní formy studia pro školní rok 2016/2017

 • Příjímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
  (školským zákonem) § 59-60.
 • Studenti jsou přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK !
 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je prokazatelný zájem o studium a chování žáka v 8. a 9. třídě ZŠ musí být hodnoceno stupněm velmi dobře.
 • Uchazeči absolvují motivační pohovor (možná účast rodičů)
 • Přihlášku je možné poslat na adresu školy, nebo donést osobně do školy.
 • Na přihlášku do všech zaměření denní formy prosím napište kód oboru 6341M/01.
 • Přihlášku odevzdejte buď osobně, nebo poštou.
 • V případě zájmu o denní formu oboru Obchodní akademie, napište kód oboru 6341M/02.
 • 2. kolo přijímacího řízení proběhne 9.5.2016 v 9:00.

Kritéria přijetí:

 • rozhodujícím kritériem je celkový zájem žáka o zvolený obor a studium na SOA Opava.
 • pomocným kritériem je vyhodnocení prospěchu z vybraných předmětů (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Informační technologie. Matematika apod.) ze ZŠ uchazeče/uchazečky.
 • Chování žáka v 8. a 9. třídě musí být hodnoceno stupněm velmi dobře.

Informace k přijímání žáků do dálkové a distanční formy studia
pro školní rok 2016/2017

 • Příjímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
  (školským zákonem) § 59-60.
 • Studenti jsou přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK !
 • Přihlášku je možné poslat na adresu školy, nebo donést osobně do školy, případně vyplnit elektronicky.
 • Rozhodujícím kritériem je celkový zájem žáka o zvolený obor a studium na SOA Opava.


Přihláška
přihlášku ke studiu lze poslat buď na formuláři pro státní školy, nebo i zcela individuálním způsobem (formou dopisu) na adresu školy.


Školné
Školné činí 900 Kč měsíčně pro denní formy studia a 1.200 Kč měsíčně pro dálkovou formu studia a platí se na dva měsíce dopředu
(studenti denního a dálkového studia neplatí období hlavních prázdnin)

Pro distanční studium činí školné 1500 Kč za každý měsíc a platí se vždy dopředu za celé pololetí.Termíny dnů otevřených dveří pro školní rok 2015/2016

  5. 11. 2015    13:00 - 17:00
  9. 12. 2015    13:00 - 17:00
  13. 1. 2016    13:00 - 17:00

  po předchozí domluvě lze školu navštívit i v jiném termínu.

Vzhledem k časté dezinformovanosti veřejnosti ohledně uplatnitelnosti absolventů středních ekonomických škol,
dovolujeme si uveřejnit následující tabulku (převzato z www.infoabsolvent.cz).

   Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů v ČR v letech 2011 – 2015 (dubnové hodnoty)

   Kategorie vzdělání

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   Střední vzdělání s výučním listem - H

   12,6%

   16,5%

   26,2%

   15,1%

   17,1%

   Nižší střední vzdělání s výučním listem - E

   21,7%

   26,0%

   35,6%

   29,2%

   31,3%

   Střední odborné s MZ a odborným výcvikem - L/0

   13,2%

   14,2%

   19,3%

   12,4%

   16,0%

   Nástavbové vzdělání - L/5

   15,2%

   18,5%

   29,6%

   17,6%

   20,6%

   Střední odborné s MZ - M

   9,6%

   11,6%

   14,8%

   9,0%

   11,4%

   Gymnaziální vzdělání - K

   3,8%

   4,4%

   4,1%

   3,1%

   3,2%

   Vyšší odborné vzdělání - N

   7,5%

   10,2%

   11,9%

   7,9%

   9,4%

Z této tabulky vyplývá, že míra nezaměstnanosti u odborných středoškolských maturitních oborů je druhá nejnižší po gymnaziálním vzdělání (ve vztahu k středoškolskému vzdělání).
Dále je zde pokles o téměř 2% oproti roku 2014.


Míry nezaměstnanosti absolventů dané kategorie vzdělání (převzato z www.infoabsolvent.cz).:

Skupina oborů vzdělání

duben 2014 duben 2015
Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů

63   Ekonomika a administrativa

8824 1117

12,7%

6677

702

10,5%


Z výše uvedených tabulek jasně vyplývá, že zaměstnanost absolventů Ekonomické střední školy
na trhu práce, se pohybuje v rozmezí 89 - 90,6 %.


Neuspěli jste u maturitních zkoušek a nemáte další pokus ?

Naše škola dokáže za určitých podmínek zajistit nástup do vyššího ročníku.
Pro více informací, prosím kontaktujte školu.Inovace učebny výpočetní techniky.

V rámci projektu Moderní ekonomická škola (EU OPVK) byla zcela inovována učebna výpočetní techniky.

Vybrané závěry  inspekční kontroly ČŠI, která poběhla ve dnech 13. 1.-15. 1. 2015

 • Silnou stránkou školy je stabilizovaný pedagogický sbor, někteří vyučující mají zkušenosti z praxe a s výukou na jiných typech škol.
 • V loňském školním roce dosáhli žáci školy lepších výsledků u maturitní zkoušky než v předchozích letech.
 • Škola svou činností zajišťuje rozvoj osobnosti svých žáků a vychází jim vstříc v rámci jejich individuálních požadavků.

Aktuality
15:32 18.03.2016
Soutěž „Kulinářské speciality Německa“
31.3.2016, informace Mgr. Špilháčková

09:12 18.03.2016
Soutěž “Wer wird die Lesesuperstar” (Kdo se stane Superstar ve čtení)
4.4.2016, informace Mgr. Špilháčková

12:47 11.01.2016
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
15.1. 2016, I. - IV. ročník, "Můj dům, můj hrad"

10:32 24.10.2015
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
7.12 2015, I. - IV. ročník, "souborné dílo Williama Shakespeara"

10:24 24.10.2015
SPORTOVNÍ DEN ŠKOLY
27.10. 2015, I. - IV. ročník, turnaj Badminton

08:43 24.10.2015
CESTA DĚJINAMI MĚSTA
26.10. 2015, I. - IV. ročník, výstava

11:12 13.09.2015
ADAPTAČNÍ VÝLET - VÍTKOVICE DOLNÍ OBLAST
11.9. 2015, I. ročník

12:37 10.06.2015
SPORTOVNÍ DEN ŠKOLY
I. - IV. ročník, sportoviště školy

15:12 22.05.2015
SPORTOVNÍ DNY ŠKOLY
23.-24. 6. 2015, I. - III. ročník

13:40 15.05.2015
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "ZDRAVÝ, NEMOCNÝ"
22. 6. 2015, I. - III. ročník

12:47 27.03.2015
LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE
29. 4. 2015, I.ročník

15:54 22.03.2015
FESTIVAL JEDEN SVĚT
26.3.2015, obecní dům Opava, Mgr. Solná